Karel Příhoda

Vítejte na webových stránkách jihočeského výtvarníka Karla Příhody.

Domů

O mně

Shrnutí života v kostce.
Karel Příhoda

narozen 12. 2. 1935
Studia: Keramická škola v Bechyni 1951-55
ak.soch.prof. Bohumil Dobiáš st.


Narodil se v Č. Budějovicích a podnes zde žije a pracuje.
Po absolutoriu keramické školy působil jako výtvarník a později jako šéf známé keramické továrny v Hrdějovicích u Č. Budějovic.
Základní praxi získal jako učeň v rodině Štěpánků, která byla původní majitelkou této keramičky.
Po roce 1953 továrnu převzalo výrobní družstvo Jihotvar. Zde působil po dobu třiceti tří let a věnoval se současně vedení továrny, technologií i výtvarným návrhům pro výrobu. Je jedním z iniciátorů spolupráce předních špičkových výtvarníků v oboru z celé republiky. V té době se staly Hrdějovice centrem vynikající keramiky.
Svoji tvorbu orientoval i na spolupráci s architekty při navrhování a realizaci interiérů i exteriérů.
V letech 1991-95 vyučoval na Umělecko-průmyslové škole sv. Anežky české v Č. Krumlově.
V srpnu 2002 byl jeho keramický atelier zcela zničen povodní. Zde nastává zlom v jeho tvorbě.
 Po krátkém mezidobí se věnuje kresbě, pastelům, malbě a píše poezii.
Je také autorem několika knižních ilustrací a nástěnných kalendářů.
Doposud se zúčastnil přes sto společných a autorských výstav v České republice i v zahraničí.
Žádné komentáře
 
Webmaster: Milan Binder