Karel Příhoda

Vítejte na webových stránkách jihočeského výtvarníka Karla Příhody.

Knihy

Život a oheň

Autor: Karel Příhoda
Fotografie: archiv Karla Příhody
Grafická úprava: Milan Binder

Je to marné. Vzpomínky ožívají ve snech, tlukou na dveře vědomí i svědomí a domáhají se zmrtvýchvstání. Marnost nad marnost. Návrat do minulosti je a snad bude i nadále jenom námět pro fantastické romány, zbožná přání snivých nocí a uvědomění si nemožnosti změnit posloupnost běhu času. Alespoň to se zdá být pevným bodem v našem, již nevratném konání. Kdo by však nechtěl a nepřál by si změnit, vrátit a napravit skutky, které ve své době pokládal za správné, možná vtipné a neškodné. Až s odstupem času se ukázaly jako hloupé, úzkoprsé, nedomyšlené a ubližující. Ale marně se neříká, že mladá generace nevěří svým rodičům, jako oni nevěřili rodičům svým. Každá generace si musí, a to naprosto nevědomky, rozbíjet svá ústa znovu a znovu. A někdy ani šedovlasost není zárukou prozření. Jen vzpomínky se mohou zhmotnit ať ustrojeny či nahé na papíře autora, který se odhodlá k tomuto odvážnému činu. Vzpomínka je vlastně provaz, lano, řetěz spojující minulost se současností a díky těmto zabezpečujícím prostředkům se mohou některá dění znovu zhmotnit před zraky chápajícího čtenáře.
Žádné komentáře
 
Webmaster: Milan Binder